Aktualności

REJESTRACJA I INFORMACJA

Dodano: 2018-03-07, 21:12

Rejestracja do poradni Lekarza  POZ

osobiście lub telefonicznie

76 871 13 02 lub 76 871 13 04


Rejestracja do poradni specjalistycznych

osobiście lub telefonicznie

76 871 13 07


Prywatny Gabinet Psychoterapii Krzysztof Mrózek

Dodano: 2014-02-24, 09:11

Psychoterapia dorosłych i młodzieży w ujęciu psychodynamicznym, konsultacje psychologiczne.

Psychoterapia psychodynamiczna; depresja, nerwice, zaburzenia osobowości problemy emocjonalne, relacyjne, kryzysy.

Przyjmuje w czwartki od 15-ej
Rejestracja telefoniczna:
tel. kom. 693 882 472

www.psychoterapia-legnica.com

Ważne

Dodano: 2012-09-21, 13:54

Dyrekcja NZOZ KORMED Sp z o.o. informuje, że świadczenia medyczne udzielane w poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz w poradni medycyny sportowej od 1 września 2012 roku z powodu braku umów z NFZ są odpłatne.

Bezpłatne badanie słuchu

Dodano: 2012-02-03, 09:23

Fono Centrum Protetyki Słuchu

Bezpłatne badanie słuchu,konsultacje profesorskie,cyfrowe aparaty słuchowe światowych producentów.

poniedziałek   10.00 - 12.30

środa              8.00  - 10.30

(zapisy w rejestracji)

Ważne informacje dla pacjenta

Dodano: 2010-11-19, 20:08

NZOZ KORMED Sp. z o.o. informuje pacjentów zadeklarowanych do naszej przychodni POZ, że od 1 marca 2011 roku pacjent, który będzie chciał skorzystać z nocnej i świątecznej pomocy medycznej (udzielanej wieczorem lub w nocy oraz w dni ustawowo wolne od pracy), może zgłosić sie do dowolnie wybranej placówki udzielającej takich świadczeń.

Na Dolnym Śląsku w 33 punktach utworzone zostały 63 zespoły złożone z lekarza i pielęgniarki, które w razie potrzeby udzielą pomocy nie tylko w ambulatorium, ale także w domu chorego.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i święta nie ma rejonizacji. Pacjenci mogą korzystać z pomocy medycznej w dowolnym miejscu. W powiecie jaworskim taką pomoc świadczy:

Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Jaworze

ul.Szpitana 2 tel. 76/870-21-65

Czym się zajmujemy?

KORMED Sp. z o.o.

NZOZ KORMED Sp. z o.o. jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej, wpisanym do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 000000001745, prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego.


Rozpoczęcie działalności nastąpiło w 2001 roku w nowopowstałej przychodni lekarskiej w Jaworze przy ulicy Dmowskiego 9. Z końcem 2007 roku ukończono rozbudowę przychodni, co pozwoliło znacznie poszerzyć zakres świadczonych usług medycznych. Należy zaznaczyć, że wszystkie obiekty użytkowane przez zakład pozbawione są barier architektonicznych, spełniają wszystkie standardy stawiane obiektom służby zdrowia, szczególnie pod względem przystosowania dla pacjentów niepełnosprawnych. Blisko 80 miejsc parkingowych dodatkowo ułatwia dostęp do przychodni, w której zlokalizowana jest również apteka.

Przedmiotem działalności KORMED-u jest przede wszystkim udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Uprawnionymi do bezpłatnego korzystania ze świadczeń są osoby ubezpieczone w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS, KRUS). Pacjentom nie objętym ubezpieczeniem lub nie posiadającym skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadku gdy jest ono wymagane, usługi medyczne udzielane są za odpłatnością.

Świadczymy usługi w zakresie:

Podstawowej opieka zdrowotna:

 • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Pielęgniarstwo środowiskowe
 • Pielęgniarstwo środowiskowe położnej

Specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna:

 • Poradnia ginekologiczno-położnicza
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia laryngologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia medycyny sportowej 
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu (odwykowe)
 • Poradnia medycyny pracy
 • Fizjoterapia ambulatoryjna

Diagnostyka obrazowa:

 • badania ultrasonograficzne (USG)

Wszystkie poradnie ( z wyjątkiem poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej i poradni medycny sportowej) mają podpisane kontrakty
z Narodowym Funduszem Zdrowia.